Kadra pedagogiczna

 

mgr Piotr Garbacz
mgr Jolanta Bella
mgr Jolanta Kujawska
mgr Judyta Grzyb
mgr Dominika Oleksińska
mgr Judyta Czok
mgr Katarzyna Jajuga
mgr Bożena Majka
mgr Danuta Borowicz
mgr Jolanta Bula
mgr Beata Moczak
mgr Agnieszka Raca
mgr Mariusz Kowalczyk
mgr Natalia Mateja - Suchan
mgr Violetta Grzesista
mgr Lidia Rabiak-Adamska
mgr Violetta Zając
mgr Mariusz Pyka
Dyrektor szkoły
w-ce dyrektor, świetlica, biblioteka, historia i społeczeństwo, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca klasy V
edukacja wczesnoszkolna, przyroda IV-VI, wychowawca klasy III
edukacja wczesnoszkolna, muzyka kl. IV - VII, wychowawca klasy I
edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II - zastępstwo za p. Jolantę Bausmer -Ceglarek
język mniejszości narodowej - język niemiecki kl. I - VII, wychowawca klasy VI
język angielski kl. I-VII, wychowawca klasy IV
język polski, historia
matematyka IV-VII, informatyka IV, VII, zajęcia komputerowe V, VI, wychowawca klasy VII
technika kl. IV, zajęcia techniczne V, VI
wychowanie fizyczne, pływanie
religia I-VII, wychowanie do życia w rodzinie
biologia VII, chemia VII
psycholog
pedagog, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, plastyka IV-VII
fizyka VII
logopedia
geografia VII